RIALFrI - Repertorio Informatizzato Antica Letteratura Franco-Italiana# ISSN 2282-6920

Repertorio Informatizzato Antica Letteratura Franco-Italiana

Repertorio Informatizzato Antica Letteratura Franco-Italiana

VIOLER1 v.

VIOLER1 v.

[FEW XIV, 367b vi-; T-L vïoler1; DMF violer2]

0.1 vieoler, violent, violer.

0.2 Da viole.

0.3 ‘Suonare la viola’.

0.4 Ella Nagy 30.04.2020. Ultimo aggiornamento: Ella Nagy 30.04.2020.

 

1 [Mus.] ‘Suonare la viola.’

«Cil jogleor violent e font per l’ost grant bruit, / Plus de quatre loëes les ot hom ben, ço cuit.», Roman d’Alexandre (A), in versi (versione A), 3843.

«Comencent une danse douçment a violer / Cun si grant melodie, ceschunt font merviler.», Niccolò da Casola, La Guerra d’Attila, post 1358, ante 1373, II, XV, 4132.

«Le grailles tentinent, si font grant hue, / Liut et harpes sonent, soefment ont viole;», Niccolò da Casola, La Guerra d’Attila, post 1358, ante 1373, II, XVI, 5222.

 

 

 

Go to top of the page keyboard_arrow_up