BACON s.m.

BACON, s. m.

[FEW XV-1, 28b bakko; T-L bacon; GD bacon; AND bacon; DÉCT bacon; DMF bacon; TLF III, 1197b bacon]

0.1 bacons.

0.2 Dall’antico francone bakko.

0.3 1 ‘Carne di maiale (prosciutto, lardo)’.

0.4 Francesca Gambino 13.04-2019. Ultimo aggiornamento 13.04-2019.

 

1 ‘Carne di maiale (prosciutto, lardo)’.

– « de pein, de vin, de blee e de bacons saliés», Niccolò da Verona, Prise Pampelune, 5525.